© mitc.uz  15/09 17:53  • 1082

Elektron hukumatni joriy qilish davr talabi

XIX asrda telegraf va telefonning ixtiro qilinish bilan boshlangan va insoniyat sivilizatsiyasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqqan axborot kommunikatsiya texnologiyalari erasi, bugungi kunda o‘z taraqqiyotining yuqori cho‘qqisiga chiqdi desak yanglishmagan bo‘lamiz. 


XIX asrda telegraf va telefonning ixtiro qilinish bilan boshlangan va insoniyat sivilizatsiyasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqqan axborot kommunikatsiya texnologiyalari erasi, bugungi kunda o‘z taraqqiyotining yuqori cho‘qqisiga chiqdi desak yanglishmagan bo‘lamiz.

 

mitc.uz sahifasini o’qing

mitc.uz  18:23

Elektron hukumatni joriy qilish davr talabi

XIX asrda telegraf va telefonning ixtiro qilinish bilan boshlangan va insoniyat sivilizatsiyasini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqqan axborot kommunikatsiya texnologiyalari erasi, bugungi kunda o‘z taraqqiyotining yuqori cho‘qqisiga chiqdi desak yanglishmagan bo‘lamiz.  


Рус тилида Внедрение электронного правительства - требование времени
mitc.uz  18:39  • 24

Внедрение электронного правительства — требование времени

Можно с уверенностью утверждать, что эра информационных и коммуникационных технологий, которая началась в XIX веке с изобретения телеграфа и телефона и вывела человеческую цивилизацию на совершенно новый уровень, сегодня достигла пика своего развития.