© mitc.uz  07/10 10:29

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi

So‘nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar ijtimoiy hayotga raqamli texnologiyalarni faol joriy etish bilan birgaaholining elektron xizmatlardan foydalanish, davlat xizmatlarini bosqichma-bosqich elektron shaklga o‘tkazish hamda aholining raqamli ko‘nikmalarini oshirish kabi ustuvor vazifalarni belgilamoqda. 


So‘nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar ijtimoiy hayotga raqamli texnologiyalarni faol joriy etish bilan birga

 

mitc.uz sahifasini o’qing

mitc.uz  12:42  • 960

Nukusda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha malaka oshirish kursi tashkil etildi

Malaka oshirish kursida 200 nafar suv xo‘jaligi tizimidagi mutaxassislarning zamonaviy geoaxborot va yerni masofadan zondlash texnologiyalarini qo‘llanilishi, sohada amalga oshirilayotgan islohotlar va joriy etilayotgan dasturiy mahsulotlardan foydalanish bo‘yicha malakasi oshiriladi.    

mitc.uz  11:23

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Farmoni qabul qilindi

So‘nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar ijtimoiy hayotga raqamli texnologiyalarni faol joriy etish bilan birgaaholining elektron xizmatlardan foydalanish, davlat xizmatlarini bosqichma-bosqich elektron shaklga o‘tkazish hamda aholining raqamli ko‘nikmalarini oshirish kabi ustuvor vazifalarni belgilamoqda.  


Рус тилида В Нукусе организован учебный курс по повышению квалификации в области ИКТ
mitc.uz  16:04  • 28

Принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии „Цифровой Узбекистан — 2030“ и мерах по ее эффективной реализации»

Проводимая в последние годы работа по широкому внедрению цифровых технологий в социальную сферу, также ставит приоритетные задачи по использованию населением электронных услуг, поэтапному переводу государственных услуг в электронный формат, повышению цифровых навыков у населения.

mitc.uz  16:04  • 30

Принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии „Цифровой Узбекистан — 2030“ и мерах по ее эффективной реализации»

Проводимая в последние годы работа по широкому внедрению цифровых технологий в социальную сферу, также ставит приоритетные задачи по использованию населением электронных услуг, поэтапному переводу государственных услуг в электронный формат, повышению цифровых навыков у населения.

xs.uz  15:26  • 182

В Узбекистане принята программа «Цифровой Узбекистан 2030»

Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ «Об утверждении Стратегии „Цифровой Узбекистан 2030“ и мерах по ее эффективной реализации»

uzdaily.uz  15:11  • 265

В Нукусе организован учебный курс по повышению квалификации в области ИКТ

Принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии „Цифровой Узбекистан — 2030“ и мерах по его эффективному исполнению».

infocom.uz  13:30  • 155

В Нукусе организован учебный курс по повышению квалификации в области ИКТ

Принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии „Цифровой Узбекистан — 2030“ и мерах по его эффективному исполнению».

mitc.uz  13:26  • 29

В Нукусе организован учебный курс по повышению квалификации в области ИКТ

В рамках курса около 200 специалистов водного хозяйства повысят свою квалификацию в области применения геоинформационных технологий и технологий дистанционного зондирования Земли, использования программных продуктов и последних достижений в этой сфере.